Ние сме

Счетоводител в Пловдив е с амбиция да расте и привлича партньори не само в страната, но и сред утвърдените представители на счетоводния бранш в Европа и света. Ние имаме възможност да обменяме опит в сферата на счетоводството с представители на бранша в Европа и да прилагаме добри практики в помощ на вашия бизнес.

Предлагаме счетоводно обслужване на фирми от всички сфери на бизнеса - производство, търговия на вътрешния и международния пазар, доставка на услуги в ЕС или трети страни и др. Клиентите ни получават широко обхватна бизнес услуга, съответстваща в най-голяма степен на индивидуалните им потребности и гарантираща успех при реализиране на дейността на тяхната компания. Ние от СЧЕТОВОДИТЕЛ в ПЛОВДИВ предлагаме най-удобния и изгоден за клиента начин едновременно коректно счетоводно обслужване, ежемесечни доклади за дейността, консултации, данъчно планиране, данъчна защита, юридически услуги, кредитни консултации. Тази комплексна услуга ние наричаме партниране. Нашата мисия е СЧЕТОВОДИТЕЛ в ПЛОВДИВ да бъде вашият доверен Партньор, на когото може да поверите административните си задължения и с нас да изградите плановете си за растеж.

За да сме полезни на нашите клиенти, поддържаме служителите си с регулярни обучения, квалификации, семинари, конференции, дискусии и др. Това ни осигурява увереност, че при динамично променящата се нормативна уредба в България нашите квалифицирани специалисти ще съумеят бързо да разрешат различни данъчно-процесуални и юридически казуси.